Společnost ELISA development, s.r.o. nabízí potravinářským společnostem, osobám se zájmem o složení potravin a spolupracujícím laboratořím kvalitní analýzu potravinových alergenů v potravinách a surovinách. Dále nabízíme spolupráci na vývoji ELISA soupravy dle požadavku.


ZKOUŠKY ALERGENŮ V POTRAVINÁCH

  • Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky procesu výroby potravin.
  • Výsledky zasíláme do 5 pracovních dnů, u vybraných alergenů označených „*“ dle dohody (tyto metody nejsou akreditované).
  • Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergenů.
  • Protokol poskytujeme v češtině i angličtině.
  • Po domluvě zařídíme svoz vzorků.
  • Testy provádíme ve vlastní zkušební laboratoři

ANALYZUJEME POTRAVINOVÉ ALERGENY

Potravinové alergie představují velmi vážný zdravotní problém, a to nejen díky své četnosti, ale i spektru známých potravinových alergenů. Současná alergologická praxe v ČR, Evropě ale i celosvětově registruje v průběhu  posledních let  nárůst alergických reakcí na potraviny. Významný krok v řešení problematiky ochrany spotřebitelů před alergeny v potravinách byl nastíněn ve standardu Codexu Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 General Standard for Labelling of Prepackaded Foods), kde v kapitole 4.2 List of ingredients jsou vyjmenovány potraviny a složky potravin způsobující přecitlivělost a které by měly být deklarovány na obale potravin. Způsob označování potravin včetně způsobu deklarování alergenních složek v současné době upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Alergen Limit kvantifikace
Gluten/Gliadin 5 ppm
β-laktoglobulin 0.2 ppm
Kasein 0.5 ppm
Sója - proteiny 2.5 ppm
Hořčice - proteiny 0.5 ppm
Vejce – nativní proteiny bílku 0.5 ppm
Arašídy - proteiny 0.1 ppm
Sezam* 2.5 ppm
Pistácie* 1 ppm
Mandle* 2.5 ppm
Lískové ořechy* 2.5 ppm
Kešu* 1 ppm
Pohanka 0.3 ppm

 

ODESLÁNÍ VZORKŮ

Na adresu

ELISA development, s.r.o.
Radiová 1285/7
10231 Praha 10

Kontakt

Jitka Jelínková
lab@elisadevelopment.cz
Tel. + 420 737 450 007 nebo + 420 296 792 399

Objednávka analýzy

Formulář je k dispozici v sekci Ke stažení na našich stránkách. Je možné využít vlastní včetně: identifikaci objednatele, identifikaci  laboratoře, specifikaci vzorků, metoda požadované analýzy.

Vzorky

Množství homogenního vzorku přijímaného laboratoří je 10 – 1000 g (ideálně 100 g) dodaný v duplikátu. Vzorky prosíme zabalte vždy způsobem bránícím kontaminaci.


STANOVENÍ KORTIZOLU VE ZVÍŘECÍ SRSTI

Stanovujeme kortizol v srsti jak domácích, tak volně žijících zvířat. Odběr srsti je velmi jednoduchý, neinvazivní a zbytečně nestresuje zvíře. Pro více informací, prosím kontaktujte pracovníky Zkušební laboratoře.
 

Kontakt

Ing. Hana Smetanová
smetanova@elisadevelopment.cz
Tel. + 420 606 459 185 nebo + 420 296 792 399

VÝVOJ IMUNOENZYMATICKÝCH TESTŮ

Výrobní a vývojová laboratoř společnosti ELISA development, s.r.o. spolupracuje v rámci vývoje imunoenzymatických souprav se soukromými a státními subjekty (např. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Vidia spol. s.r..o, VŠCHT atd.).

  • Nabízíme vývoj imunoenzymatického testu vybraného analytu.
  • Nabízíme validaci a verifikaci imunoenzymatického testu.
  • Pomůžeme vám se zavedením výrobku na trh.
  • Nabízíme konzultaci v oblasti imunoenzymatických metod (výběru metody atd.).

POPTÁVKA VE VÝVOJOVÉ A VÝROBNÍ LABORATOŘI

ELISA development, s.r.o.
Radiová 1285/7
10231 Praha 10

E-mail: info@elisadevelopment.cz

Telefon: + 420 296 792 408